NPCRIZ ir ekskluzivs S. Peterburgas bioregulacijas un gerontologijas instituta partneris ar tiesibam izplatit pedejas, augsti efektivas izstrades medicinas, genetikas un molekularas biologijas joma. Sadarbibas pamata ir aktivas ilgdzivosanas koncepcija, kas paredz savlaicigu, kompleksu, drosu un efektivu iedarbibu uz organismu ar merki novecosanas procesa palelinasanu un aktivas ilgdzivosanas sasniegsanu. Sodien NPCRIZ galvenais darbs ir popularizet un veicinat ideju par augstako, zinatniski pamatoto tehnologiju rezultata ieguto produktu ieviesanu, kuri ne tikai palielina videjo muza ilgumu par daziem desmitiem procentiem, bet ari samazina risku saslimt ar vezi, sirds un asinsvadu, kaulu un muskulu un citu nozimigu organu sistemas 3-5 reizes, jo aiz katra geroprotektora kompleksa ir vairak neka 30 gadu petijumu un desmitiem tukstosu noverojumu.